Welkom

JMW Computers webshopJMW Computers webshop

 • ? Handelsweg 10
  5492NL, Sint-Oedenrode
 • headset
  0413-477771
  verkoop@jmw.nl
 • headset
  dinsdag - vrijdag
  van 14 tot 17 uur

Klantenservice

Hoe bestel ik bij JMW? Klik het juiste artikel aan en voeg toe aan de winkelwagen. Elk daarop volgende artikel dat u bestelt door op de bestelknop te klikken wordt toegevoegd aan de winkelwagen. Als u artikelen uit de winkelwagen wenst te verwijderen of wenst af te rekenen kunt u dit doen op de winkelwagenpagina. Op de winkelwagenpagina wordt beschreven hoe u dit kunt doen. De winkelwagen vindt u rechtsbovenaan op onze site. U kunt vanuit de winkelwagenpagina uw bestelling afronden door op de knop "afrekenen" te klikken. Wij zullen u in de navolgende pagina verzoeken uw klantgegevens in te vullen zodat wij uw order op een juiste manier kunnen afhandelen. Na het invullen van de klantgegevens kunt u de order definitief bevestigen door stap 2 t/m 5 door te lopen. Op dat moment staat uw order bij JMW geregistreerd en zal deze in behandeling genomen worden. U ontvangt direct een bevestiging per email met daarin uw klantnummer. 

Annuleren
Indien u uw order wilt annuleren dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Annuleeraanvragen kunnen alleen ingediend worden middels een compleet ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier kunt u hier opvragen. De voorwaarden omtrent annuleeraanvragen staan beschreven in onze algemene voorwaarden 

Wat leveren wij?
JMW biedt een zeer omvangrijk assortiment hard- en software in samenwerking met verschillende business partners. Het aanbod is gericht op de zakelijke gebruiker en consument. Kan ik een artikel bestellen dat niet in de catalogus voorkomt? Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen indien een door u gezocht artikel niet in de catalogus voorkomt. In de meeste gevallen kunnen wij het betreffende artikel via een andere business partner alsnog leveren. 

Aan wie levert JMW?
De webshop van JMW is bedoeld voor organisaties uit de zakelijke markt en consumenten. JMW behoudt zich het recht voor om een order te weigeren of in overleg met de klant aan te passen. 

Prijsstelling
Alle prijzen zijn inclusief BTW vermeld. Prijs-, valuta-, model- en uitvoeringswijzigingen en typefouten voorbehouden. Voor orderverwerking en verzending (uitsluitend binnen Nederland) brengen wij € 10,- (excl. btw) kosten in rekening per order bij betaling voor levering. JMW behoudt zich het recht voor om ten tijde van acties, aanbiedingen en/of speciale afspraken, wijzigingen aan te brengen in de opslag order- verzendkosten. 

Levering
Wij plaatsen uw bestelling direct na goedkeuring door bij onze business partners, die een groot aantal artikelen uit voorraad leveren. Artikelen worden uitsluitend afgeleverd binnen Nederland. Mits voorradig op moment dat betaling is ontvangen, worden artikelen zo snel mogelijk geleverd. 

Voor alle geleverde goederen die u ontvangt dient u door uw handtekening te plaatsen op de vervoerslijst, te tekenen voor een goede ontvangst. Dit houdt concreet in dat u tekent voor: 

0 uiterlijk onbeschadigde goederen en verpakkingen
0 het juiste aantal verpakkingen
0 juiste pakketnummers conform het vervoersdocument


Indien één of meerdere van bovenstaande zaken bij ontvangst niet in orde zijn, dient u dit nadrukkelijk op de vervoersdocumenten aan te geven of de betreffende levering te weigeren. Indien u de goederen zonder aantekening accepteert, vervalt uw recht op reclamatie. Vraag voor uw persoonlijke administratie altijd aan de vervoerder een kopie van het vervoersbewijs waar uw aantekening op genoteerd staat! 

Bij losse dozen geldt bovenstaande procedure voor elk afzonderlijke doos. Bij palletleveringen geldt deze controleprocedure voor de compleet gesealde pallet. Het seal rond de pallet dient geheel gesloten en onbeschadigd te zijn, en voorzien van een verzendlabel. 

Beschadigde goederen waarvoor u een aantekening hebt genoteerd op het vervoersbewijs, meldt u binnen 48 uur schriftelijk aan verkoop@jmw.nl

Zodra de goederen in uw bezit zijn, controleert u deze aan de hand van de pakbon/factuur. Voer deze controle te allen tijde uit vóór het openen van de productverpakking! Geopende producten kunt u niet meer naar JMW.nl retourneren. Afwijkingen ten opzichte van de pakbon meldt u binnen twee werkdagen aan m.b.v. het online RMA aanvraagformulier. 

Betaling
Indien u uw bestelling laat bezorgen, kunt u online via iDeal betalen. Wenst u de bestelling bij JMW op te halen, dan kunt u ter plaatse per pin of contant betalen. 

Garantie
JMW levert artikelen met fabrieksgarantie. Informatie hierover treft u aan in de documenten bij het product. Op batterijen is geen garantie van toepassing. Overige artikelen hebben 1 jaar garantie tenzij anders vermeld. Indien er sprake is van On-site garantie is dit een garantie welke door de fabrikant wordt gegeven, niet door JMW zelf. Indien u meer informatie wilt over garantie bij een bepaalde bestelling, richt uw vraag dan aan rma@jmw.nl. Bij verschillende productlijnen kunt u daarnaast een garantie-uitbreiding als product bestellen. Onze Garantie bepalingen staan uitgebreid beschreven in onze algemene voorwaarden. Bij ondeskundig gebruik vervalt de garantie. 

Defecten en niet complete zendingen
1. Wat moet ik doen?
De meeste fabrikanten leveren zelf rechtstreeks retourservice en (on-site) garantie afhandeling aan de eindgebruiker. Leest u hiervoor de informatie bij uw product en kijkt u onder de link Support. Deze producten kunt u in de meeste gevallen rechtstreeks aanmelden bij de fabrikant van het artikel. Wanneer de betreffende fabrikant niet voorziet in een dergelijke faciliteit, dan dient u een mail te sturen naar verkoop@jmw.nl met vermelding van uw klant en factuurnummer, het artikelnummer, het serienummer en een duidelijke klachtomschrijving. Beschadigde goederen waarvoor u een aantekening hebt genoteerd op de vervoersbon, meldt u binnen 48 uur schriftelijk aan verkoop@jmw.nl.

2. Wat is de volgende stap?
Na ontvangst van uw mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om uw mail binnen 2 werkdagen te antwoorden. Het is mogelijk dat wij u verzoeken het product naar ons terug te sturen. Indien wij niet akkoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u een e-mail met de reden van afwijzing. 

3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?
Het is heel belangrijk dat u het product compleet en in de originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport, vergezeld van een kopie van de factuur. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt het recht op retour. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering. 

4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?
Wij behouden ons het recht voor om alle aangeboden producten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is. Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, worden onderzoekskosten ad. € 48,- in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend.

5. En hoe lang moet ik dan wachten?
Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 varianten: 

5.1. Bij ontvangst blijkt de apparatuur niet te werken.
Hiervoor komen producten in aanmerking die binnen 5 dagen na onze factuurdatum defect zijn en waarvoor de fabrikant een regeling kent. Deze zogenaamde "DOA-regeling" (Dead On Arrival) houdt in dat bij binnenkomst van het geretourneerde product wordt vastgesteld of het product terecht als DOA is gemeld. Bij acceptatie krijgt u (indien voorradig) een nieuw product toegestuurd. Mocht het product echter niet in aanmerking komen voor deze regeling, is automatisch de normale garantieprocedure van kracht. Dit geldt ook voor producten waarvoor de fabrikant geen DOA-regeling kent. Let op! Indien u een nieuw product bestelt voordat het defecte product als DOA is geaccepteerd doet u dit op eigen risico. 

5.2. De apparatuur vertoont defecten binnen de garantieperiode Wij hanteren voor al onze producten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van levering. Geretourneerde producten worden door de fabrikant gerepareerd. De doorlooptijd bedraagt gemiddeld 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen. Voor producten met on-site garantie geldt een gemiddelde doorlooptijd van 3 werkdagen (afhankelijk van de beschikbaarheid van reserveonderdelen), te berekenen vanaf de dag dat de garantieaanvraag geaccepteerd is. 

5.3 De apparatuur vertoont defecten buiten de garantieperiode Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn van de fabrikant vallen of buiten garantie vallen wegens onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige verpakking voor transport naar ons. Vooraf worden alle kosten door middel van een schriftelijke prijsopgave voor akkoord aan u voorgelegd. Bij het niet akkoord gaan van de prijsopgave worden handelingskosten ad. € 50,- doorberekend, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend. Ook hier bedraagt de gemiddelde doorlooptijd 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen. 

Overige retouren
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat u een verkeerd artikel ontvangt of een artikel ontvangt dat niet door u is besteld.

1. Wat moet ik doen?
U meldt binnen 2 dagen na factuurdatum het te retourneren product aan bij verkoop@jmw.nl

2. Wat is de volgende stap?
Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u binnen 2 werkdagen te antwoorden. Vervolgens kunt u het product graag binnen 2 dagen terugsturen naar het adres wat op de factuur staat vermeld. Indien wij niet akkoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u een e-mail met de reden van afwijzing. 

3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?
Het is heel belangrijk dat u het product compleet en in de originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Tenzij anders vermeld, dient u een uitgeprinte mail-bevestiging en een kopie van de factuur bij de zending te voegen.
Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt het recht op retour. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor her verpakking en reparatie worden doorberekend. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering. 

4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?
Afhankelijk van de reden van retournering krijgt u binnen 30 dagen (na binnenkomst product) een gehele of gedeeltelijke creditering van de factuur van het betreffende product.

Vragen en klachten
Voor ondersteuning en/of garantieafhandeling kunt u in eerste instantie rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant van het betreffende artikel. Maakt u hierbij gebruik van de link Support. Wij doen zelf ons uiterste best om u compleet online van dienst te zijn. Gebruik voor uw vragen bij voorkeur e-mail. Wij streven ernaar om uw e-mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Houdt u er svp wel rekening mee dat we in veel gevallen afhankelijk zijn van antwoorden van onze business partners. Voor de contact gegevens verwijzen wij u naar de Contact pagina. 

Support
Hieronder vindt u een overzicht van de telefoonnummers en websites van de belangrijkste fabrikanten. Op deze manier kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze fabrikanten voor het verkrijgen van ondersteuning en/of garantie. 


Contact
U kunt op diverse manieren met ons contact opnemen. Onze contact gegevens zijn; 

Email: verkoop@jmw.nl
Telefoon: 0413-477771
Adres: Handelsweg 10
Postcode-Plaats: 5492 NL SINT-OEDENRODE
Bank: Rabobank / Sint-Oedenrode
Rekeningnummer 13.82.96.472
Ibannummer NL04rabo0138296472
BIC code rabonl2u
KvK-nr: 16060357
BTW-nr.  NL8026.62.171.B02

Indien u met ons in contact wenst te treden middels een e-mailbericht, zullen wij uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden. In het weekend en tijdens feestdagen worden e-mailberichten niet beantwoord. Wij kunnen u geen garanties geven omtrent response tijden op e-mailberichten. Wij beantwoorden berichten op basis van de inhoud. Dit betekend dat elk ontvangen e-mailbericht persoonlijke en inhoudelijke aandacht vereist. Aangezien de hoeveelheid van het binnenkomend e-mailverkeer voor ons onvoorspelbaar is, zijn wij niet altijd in staat uw berichten direct te beantwoorden. 

Servicenummers Fabrikanten
Fabrikant Telefoon Website
Acer 0900-2020767 www.acer.nl
APC 0800-0232509 www.apc.com
Apple 0900-7777703 www.apple.com
Asus notebooks 0591-570290 www.asus.nl
AVM Computersystemen 00-49-3039976696 www.avm.de
Belkin 0900-0400790 www.belkin.com
BenQ 0900-2367669 www.benq.nl
Brother 020-5451230 www.brother.nl
Canon 0900-4002060 www.canon.nl
Eizo 040-2502785 www.eizo.nl
Epson 0900-5050808 www.epson.nl
Freecom 0800-38832222 www.freecom.nl
Fujitsu 0900-2025119 www.fujitsu-siemens.nl
Hewlett Packard 020-7219041 www.hp.nl
Hewlett Packard business 0900-1170000 www.hp.nl
Intel 020-4874562 www.intel.com
Iomega 0800-0222861 www.iomega.com
Kensington 010-7131882 www.kensington.com
Kingston 0900-0400265 www.kingston.com
Lenovo 0900-8051  www.lenovo.com
Lexmark 035-6994600 www.lexmark.nl
Linksys 0900-5646000 www.linksys.com
Logitech 020-2008433 www.logitech.com
Microsoft 020-5001005 www.microsoft.com
Philips 0800-0230076 www.philips.com
Samsung 0900-7267864 www.samsung.com
Seagate 0800-7324283 www.seagate.com
Sony 020-6581888 www.sony.nl
Sony (VAIO) 020-3469524 www.vaio.sony-europe.com
Toshiba 0900-10001000 www.toshiba.nl
TP-Link support@tp-link.com http://nl.tp-link.com

 

Advies
Controleer uw order zorgvuldig voordat u deze definitief bevestigt. Ons online bestelsysteem biedt u altijd de betaalmogelijkheden aan. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met onze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Betaalopdrachten voor de bank- en giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. Klachten dient u zo snel mogelijk schriftelijk aan JMW te melden. 

Levertijd
JMW streeft er naar uw order zo snel mogelijk bij u af te leveren. De levertijd van onze producten kan variëren. Veel producten zijn bij onze business partners voorradig. Sommige producten zijn echter niet voorradig. Dit wordt aangegeven op onze internet site middels het nul teken (voorraad 0). Door op deze 0 te klikken verschijnt de verwachte leverdatum. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen controleren wij of het product op dat moment nog steeds bij onze business partner op voorraad is. Als het product bij ons binnen komt, sturen wij u meteen een bericht per mail. Voorradige producten worden geleverd binnen twee tot dertig werkdagen. Indien het door u bestelde product niet voorradig is, wordt het product voor u in 'backorder' geplaatst. Dit betekent dat het door u bestelde maar niet voorradige product bij ons genoteerd staat als een na te leveren product. Uw na te leveren product wordt automatisch besteld bij de toeleverancier. Zodra uw product in ons magazijn op voorraad is, zullen wij u dit zo snel mogelijk en zonder extra kosten naleveren. Indien uw bestelling uit meerdere producten bestaat zal levering plaatsvinden als alle producten voorradig zijn. Wij streven er naar u zo volledig mogelijk per e-mail te informeren omtrent de verwachte leverdatum van de door u bestelde producten. 

Afhalen
Indien u heeft gekozen voor de betaalmethode 'afhalen', dan krijgt u van ons een e-mail of telefoontje zodra uw order klaar staat en kunt u de bestelling op werkdagen van dinsdag t/m vrijdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur  ophalen (met uitzondering van feestdagen).

Privacyverklaring
JMW gebruikt uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders. JMW verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw e-mailadres, NIET aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.